Om oss

Om Teal School

Teal School är en ideell organisation med målet att skapa ett framtidssäkrat utbildningssystem där barn och ungdomar utvecklar alla aspekter av att vara människa och vara sig själva, i en komplex, global värld. Vi vill se en omfattande dialog om att transformera skolsystemet. Ett nytt paradigm håller på att växa fram och skolor kan vara en viktig del i att göra övergången snabbare och enklare.

Men vårt mål är inte bara att sprida kunskap i och om paradigmskiftet, utan att aktivt delta som "paradigmskiftare". För att göra detta planerar vi att starta egna skolor, förskolor och hubbar över hela världen. 

Teal School är ett initiativ som startades 2019 i Stockholm av Sarah Rosendahl och Shabana Bashir. Gå med i vårt nätverk och låt oss förändra vårt samhälles sätt att se på lärande och utbildning.

Teal School-teamet

Shabana Bashir

Grundare

Sarah Rosendahl
Grundare
Ulrica Krantz
Teammedlem
Micaela Frohm
Teammedlem
Sade Yassin
Teammedlem

Varför startade ni Teal School?

Sarahs berättelse

När jag växte upp var jag den väluppfostrade, blyga och ambitiösa elev som var alla lärares dröm. Mina betyg var höga och på grund av det verkade det som att jag lätt kunde lyckas i livet. Jag kunde välja min väg framåt, få ett välbetalt jobb och leva lyckligt i alla mina dagar. Men jag saknade känslomässig motståndskraft, självkänsla, självkärlek och självempati. När jag lämnade skolan var jag inte riktigt förberedd för livet.

Mycket senare, när jag hade lidit och reflekterat mig till transformation, hade jag en roll som kvalitetsutvecklare i ett utbildningsföretag. Jag arbetade med strukturell, kulturell och pedagogisk utveckling. I mitt arbete siktade jag på två saker framför allt: 1) alla medarbetare som var stressade och olyckliga skulle aldrig behöva känna så längre, åtminstone inte på grund av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, 2) studenterna skulle få en utbildning som gav verklig förståelse och kompetens, inte bara kunskap.

Eftersom jag hade studerat organisationspsykologi och kvalitetsutveckling började jag syntetisera mina kunskaper inom ramen för denna organisation - och jag började försöka genomföra förändringar som hade nästan alla aspekter av vad jag senare fick reda på kunde kallas Teal.

Under de tio år som jag har arbetat med organisationsutveckling och ledarskap har jag sedan blivit mer och mer övertygad om den absoluta nödvändigheten av ett paradigmskifte. I alla organisationer, och i skolor mest av allt. Det senare är nästan självklart. Riskerna med att inte skapa en hälsosam miljö för arbete och lärande i skolan är höga. Både på individ- och samhällsnivå.
Inte en enda ung person borde lämna skolan oförberedd på livet, utan känslomässig motståndskraft, självkänsla och självempati.

Shabanas berättelse

Frågan "Varför?" tog mig till Teal. Hur kommer det sig att skolor som organisationer fortfarande verkar inom en industriell modell, samtidigt som de åtnjuter en postmodern syn på undervisning?

Varför observerar vi helt enkelt de utmaningar som dessa två paradigm innebär, i stället för att göra grundläggande åtgärder för att återskapa och stärka våra organisationsstrukturer och därigenom göra det möjligt för innovation och kreativitet att frodas?

Varför tror vi att vi kan utveckla hela barnets sociala, känslomässiga och akademiska lärande samtidigt som vi stänger av den mänskliga sidan av de vuxna som arbetar i skolan, vars hälsa starkt påverkar vad som händer i klassrummet?

Det var det som förde mig till Teal, eftersom jag ser detta som nästa steg i utvecklingen av våra skolor. Skolor som är medvetna om både människors och miljöns behov och omfamnar de förändringar som vår tekniska utveckling innebär för samhället.

Jag brinner för detta behov av förändring, och är trött på att observera problem jag ser lösningarna på. Jag anser att det är dags att vidta åtgärder, och göra dessa förändringar. Vårt skolsystem behöver uppdateras, från det industriella till Teal som jag anser är mest effektivt för dagens värld och för framtiden vi går in i.

Ordet Educate (utbilda) kommer från den latinska roten "EDUCE" som betyder att "frambringa". Låt oss börja frambringa det som redan finns naturligt i våra barn. Istället för att bestämma, kräva och över-testa dem. Låt oss se våra barn för vilka de är och sluta med detta "one size fits all"-förhållningssätt till utbildning.

——————————————- Dela din berättelse, tack! —————————————–

Kontakta oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ditt välkomst-mail kan hamna i din skräppostmapp, se till att tagga det som säkert så att du inte missar våra framtida nyhetsbrev.